EFS kolor 300dpi

A A A

W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje działań:

 • Idywidualizacja wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, w tym:
 1. Doradztwo zawodowe mające na celu przygotowanie we współpracy z Uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania,
 2. Realizacja i weryfikacja Indywidualnego Planu Działania,
 3. Poradnictwo indywidualne/ wsparcie psychologiczne/coachingowe.
 4. Pośrednictwo pracy,
 • Realizacja kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie
 • Dodatki relokacyjne
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych.
 • Inteligentne biuro.