EFS kolor 300dpi

A A A

W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje działań:

 • Idywidualizacja wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, w tym:
 1. Doradztwo zawodowe mające na celu przygotowanie we współpracy z Uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania
 2. Realizacja i weryfikacja Indywidualnego Planu Działania
 3. Poradnictwo indywidualne/ wsparcie psychologiczne/coachingowe
 4. Pośrednictwo pracy
 • Realizacja kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Dodatki relokacyjne,
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych,
 • Inteligentne biuro.