EFS kolor 300dpi

A A A

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

 • zapewnia stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych,
  możliwie blisko od głównego wejścia do budynku
 • wejście do budynku jest na poziomie terenu wokół budynku, w budynku jest winda oraz podjazd
 • zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi wejściowych dla osób na wózkach inwalidzkich
 • tabliczki informacyjne kierują w miejsca świadczenia wsparcia
 • zapewniono miejsca odpoczynku szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • schody zaopatrzone są w balustrady i poręcze
 • na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przystosowane toalety
 • na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami
 • w budynku nie ma progów ograniczających wjechanie wózkiem inwalidzkim
 • stosowane w budynku symbole, w tym symbole odnoszące się do osób z niepełnosprawnością, są zgodne z Polską Normą wymienioną
  w PN-ISO 3864-1:2011
 • podłogi w budynku są antypoślizgowe
 • budynek spełnia wymogi PPOŻ

 

W ramach projektu oferujemy:

 • w przypadku osób głuchoniemych – prosimy o wcześniejsze ustalenia terminu spotkania w celu zapewniania tłumacza polskiego języka migowego
 • zapewniamy możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym (zgodnie z artykułem 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511))
 • w przypadku konieczności zapewnienia asystenta prosimy o wcześniejsze ustalenia terminu spotkania
 • personel został przeszkolony z podstawowych zasad komunikacji i właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami
 • materiały informacyjno-promocyjne są przygotowane, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, opisane prostym i łatwym językiem
 • używany język jest zrozumiały dla przeciętnego obywatela (zawiera jak najmniej specjalistycznego słownictwa, unika się skomplikowanej składni, zachowuje naturalny szyk zdania)
 • w przypadku innego rodzaju zapotrzebowania związanego z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z naszym personelem, który dołoży wszelkich starań, aby usprawnić Państwa udział w naszym projekcie
 • zapewniamy szkolenia dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • dla osób z niepełnosprawnościami zaliczonymi do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – zapewniamy staż
  7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo
 • istnieje możliwość doposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnościami