EFS kolor 300dpi

A A A

STAŻ

Staż/praktyka zawodowa jest to nabywanie przez Uczestnika/-czkę projektu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu.

 

Dokumenty: